Igrališta i igraonice predstavljaju važne objekte jedne zajednice. Pored toga što omogućavaju zabavu i vežbanje, igrališta pomažu fizički, socijalni i intelektualni razvoj dece. Nažalost, svake godine samo u Beogradu i Novom Sadu se povredi preko 40.000 dece  od kojih preko 1000 završi  u urgentnom centru zbog povreda zadobijenih korišćenjem opreme igrališta, a preko 90% tih povreda desi se na javnim igralištima.
Standard po kome se vrši inspekcija prepoznaje razvojni značaj igre i rizika. Smatra se da je deci potrebno da iskuse rizik i Standard je sačinjen tako da spreči povrede sa onesposobljavajućim ili fatalnim ishodom ili one kada dete može zadobiti povredu usled nepravilne procene sa njegove strane. Ovim se ne može ukloniti svaka mogućnost povrede. Nadzor roditelja ili staratelja se smatra presudnim za smanjenje povreda kod jako male dece. Povećana pristupačnost za decu sa disabilitetom je osmišljena tako da obezbedi balans između sigurnosti i izazova.
Našu kompaniju formirale su vodeće ličnosti iz industrije igrališta da bi se obezbedila profesionalna usluga koja obuhvata sve aspekte igrališta. Naš cilj je da obezbedimo deci da uživaju, rastu i da se razvijaju kroz igru, i da u isto vreme osiguramo da se smanji broj žalbi i optužbi u vezi sa povredama na igralištima.

Copyright - Otvoreni atelje grada Arhitekton,  2012
Napomena: Moralna i materijalna obaveza je na svakome ko je nadležan nad nekim dečijim ili sportskim igralištem da utvrdi ispravnost angažujući akreditovanu kompaniju, i da po potrebi izvrši potrebnu sanaciju ili zatvori nebezbedno igralište za upotrebu.


DECI SU POTREBNA BEZBEDNA IGRALIŠTA